PODZIEL SIĘ

Na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami, zobowiązane są przede wszystkim: firmy, przedsiębiorstwa, szkoły, biura i placówki publiczne. Profesjonalną ekspertyzę należy zlecać wyłącznie wyspecjalizowanym firmom, które tak jak Unicon – biuro usług inżynierskich, dysponują certyfikowanym osprzętem, niezbędnym do przeprowadzenia badania. Sprawdź, w jakich sytuacjach należy przeprowadzić pomiary oraz jakie elementy powinny zostać uwzględnione.

Kiedy przeprowadza się pomiary oświetlenia?

Pomiary oświetlenia powinno przeprowadzać się przed oddaniem pomieszczeń do użytku (aby zweryfikować założenia projektowe oraz mieć czas na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i ich korektę), a także podczas tworzenia stanowisk pracy w firmach, zakładach pracy, biurach, urzędach (aby zapewnić pracownikom odpowiednią ilość oświetlenia). Prócz tego, badanie konieczne jest po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy i po zmianie rodzaju oświetlenia.

Jakie elementy obejmują pomiary oświetlenia?

Na www.unicon-termo.pl znajdziemy informację o trzech rodzajach pomiarów oświetlenia. Pierwsze z nich to badanie oświetlenia ogólnego, którego celem jest określenie oświetlenia całego pomieszczenia, grup pomieszczeń lub budynku. Drugie, to badanie oświetlenia awaryjnego, stanowiącego niezwykle istotny element zabezpieczający wszystkich pracowników oraz inne osoby znajdujące się w razie jakiejkolwiek awarii w budynku. Wreszcie ostatnie to pomiary oświetlenia na stanowisku pracy, które wykonywane są przede wszystkim w biurach zatrudniających osoby, które pracują przy komputerach.

pozycjonowanie stron katowice