PODZIEL SIĘ

W logistyce i spedycji ładunki drobnicowe uznawane są za najpopularniejsze. Z tego względu najlepsze firmy transportowe, takie jak Aston Partner dysponować muszą nowoczesnymi, zaawansowanymi rozwiązaniami, które są w stanie możliwie jak najbardziej uprościć im efektywny przewóz drobnicy.

Ładunek drobnicowy – definicja

Ładunek drobnicowy to takie produkty przetworzone lub gotowe wyroby, które mają własne opakowania jednostkowe bądź też zbiorcze. Dzięki temu możliwe jest wyodrębnienie z nich jednostki ładunkowej do podziału. A jako, że są raczej niewielkie konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, zarówno w czasie przeładunku, jak i transportu. W większości przypadków pojedyncze ładunki drobnicowe po odebraniu łączone są przez spedytora w jeden, zbiorowy, ładunek.

Cechy ładunku drobnicowego

Ładunki drobnicowe wyróżniają się niewielką masą jednostkową, rozmaitymi kształtami i opakowaniami, a także rozproszonymi nadawcami i odbiorcami. Poza tym, jak już zostało wspomniane przeważnie łączone są w zbiorczy ładunek, zaś opłata za nie wynika z faktycznej lub obliczonej wagi ładunku.

Rodzaje ładunków drobnicowych

Spośród ładunków drobnicowych wyodrębnia się te z opakowaniem (w kartonach, skrzyniach, butlach, klatkach, beczkach, workach itd.) oraz te bez opakowania. Opakowanie pełni w tym przypadku funkcję szczególną – tego typu produkty/towary są bowiem bardziej narażone na uszkodzenie i zniszczenie niż pozostałe typy ładunków.

Transport ładunków drobnicowych

Jak łatwo się domyślić transport ładunków drobnicowych to zdecydowanie bardziej zawiły proces niż w przypadku ładunków masowych. Stąd www.astonpartner.pl w celu zwiększenia efektywności i wydajności transportu przeprowadza tzw. jednostkowanie. Polega to na utworzeniu z kilku lub kilkudziesięciu opakowań jednej jednostki ładunkowej, za pomocą związania lub umieszczania ładunku na paletach bądź w kontenerach.

pozycjonowanie stron katowice